Stručne o psychoterapeutických metódach

Je všeobecne známe, že v súčasnej stresujúcej dobe výrazne stúpa počet psychických chorôb. O to väčší význam nadobúdajú rôzne psychoterapeutické metódy a cvičenia. Pripomeňme si preto, aj keď veľmi stručne a laicky, aspoň niektoré z nich.

 Stručne o skupinovej terapii

Mnohí z nás ju poznajú najmä z filmov. Patrí medzi metódy, ktorá pomáha zlepšovať kompetenciu pacienta a zdokonaľovať jeho schopnosť sebapoznania. Psychoterapeut pri nej lieči menšiu skupinu klientov súčasne.

Stručne o pracovnej terapii

Ako už napovedá samotný názov ide o terapiu prácou. Táto metóda patrí medzi takzvané aktivizačné, jej úlohou je teda aktivizovať klientov k činorodosti. Pracovná terapia sa tiež využíva aj pri liečbe drogových závislostí.

 Stručne o hypnóze

Hypnóza patrí medzi tradičné postupy liečby psychických porúch. Označujeme ním zmenený stav vedomia, pri ktorom klient ľahšie prijíma terapeutické sugescie. Sú to tvrdenia terapeuta, ktoré je v tomto stave klient naklonený prijať ako vlastné a stotožniť sa s nimi.

Stručne o autogénnom tréningu

Ide o relaxačnú tréningovú psychoterapeutickú metódu. Vytvoril a rozvinul ju Johannes Heinrich Schultz. Využíva predovšetkým autosugesciu na navodenie určitých telesných stavov, ktoré vedú k relaxácii. Používa sa napríklad na liečbu neuróz, psychosomatických porúch a závislostí.

Stručne o ďalších metódach

Samozrejme existuje aj celý rad ďalších psychoterapeutických metód, ako napríklad arteterapia (terapia umením), biblioterapia (terapia čítaním), animoterapia (terapia pomocou zvierat) a mnohé iné.

Stručne o metóde voľných asociácií

Pri krátkom prehľade terapií by sme nemali zabudnúť ani na zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, ktorého sme si nechali symbolicky na záver nášho krátkeho prehľadu. Uveďme aspoň jeho metódu voľných asociácií, aj keď tá je skôr psychoterapeutickou technikou. Klient leží na posteli alebo gauči a bez racionálnej kontroly hovorí, čo má práve na mysli. Terapeut môže pritom skúmať aj jeho bezprostredné reakcie (presnejšie asociácie) na rôzne slová. Ukážme si to na príklade. Terapeut vysloví tieto výrazy – drevený stolík, náradie, fotorámy, autosedačka. Klient si pri prvom spomenie na svoju detskú izbu, pri druhom na svojho pracovitého otca, pri treťom na album starých rodičov a pri štvrtom na strach z jazdy. Psychoanalytik na základe týchto asociácií môže poodhaliť klientovo podvedomie.

About Author: